07 Ocak 2007- 01 Subat 2009 tarihleri arasinda yapılmış ETKİNLİKLER

Hessen ADD ETKİNLİKLERİ
Tarih: 07 Ocak 2007 13:00 - 01 Şubat 2009 13:00

Şehir: Frankfurt

HE-ADD/01 Subat 2009/ Genel Kurul Toplantisina Cagri

Sizi, 01 Şubat 2009 Pazar günü saat 11.00‘de Frankfurt’ta Türk Kültür Merkezi’nde yapacağımız Genel Kurul toplantısına davet ediyoruz. 01 Şubat 2009 Pazar günü saat 11.00‘de üyelerin yarısından azı hazır bulunursa, tüzüğümüzün 11. Maddesinin 2. Fıkrası gereği, Genel Kurul toplantısı  aynı gün ve aynı yerde iki saat sonra, yani saat 13.00‘te yapılacaktır. Bu hususu özellikle belirtmek isteriz.

Konu:

  GENEL  KURUL  TOPLANTISI

Günü ve saati:

   01 Şubat 2009 Pazar günü, saat 11.00‘de

Yeri:

   Türk Kültür Merkezi

   Höhenstr. 44-48

   60385  Frankfurt

Gündemi:

  1. Açılış

 

  2. Çoğunluk tesbiti

 

  3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi

 

  4. Gündem tesbiti

 

  5. Raporların okunması

 

      5 a. Yönetim Kurulu Etkinlikler Raporu

 

      5 b. Yönetim Kurulu Malî Raporu

 

      5 c. Denetleme Kurulu Raporu

 

  6. Raporlar hakkında görüşme

 

  7. Yönetim Kurulu’nun aklanması

 

  8. Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları’nın seçimi

 

  9. Dilekler

 

10. Kapanış

 Saygılarımızla,

Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği
Yönetim Kurulu adına 

Alpaydın Saatçi            

Genel Sekreter 

Not:      1. Toplantı sadece üyeler içindir, toplantıya lütfen konuk getirmeyiniz!
2. Girişte ve sorulduğunda kimlik belgesi göstermenizi  rica ederiz.

 

 

HE-ADD / 23 Kasim 2008 / " Günümüzde Atatürk Türkiyesi ve Hukuk"

Bireyin hak ve özgürlükleri aqısından Atatürk devrimi ve Cumhuriyetin 85. yılında Atatürk Türkiye’si konularında bilgilenmek amacıyla konunun uzmanlarından Prof. Dr. ÜNSAL YAVUZ ve Emekli Tümgeneral OSMAN ÖZBEK’i birer konferans vermeleri iqin Frankfurt’a davet ettik. Aşagıda ayrıntıları verilen  toplantımızda sizleri dostlarınızla birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacagız.

 

Program

Konuämaci

15:15

Aqiä Konuämasi

Mahmut Tellx, Hessen Eyaletx ADD Baäkani

15:30

Bxreyxn Hak ve

Özgürlüklerx Aqisindan Atatürk Devrxmx“

Prof. Dr. Ünsal Yavuz

Baäkent Ünxversxtesx

Atatürk Xlkelerx Uygulama ve Araätirma Merkezx (ATAMER) Müdürü

16:15

Cumhurxyetxn 85. Yilinda Atatürk Türkxye’sx“

 

Emeklx Tümgeneral Osman Özbek

17:00

Ara

 

17:15

Sorular ve yanitlar

 

18:30

Kapaniä

 

Tarih: 23 Kasim 2008 Pazar günü, Saat 14:30’dan itibaren giris

Yer:     Marrxott Hotel Frankfurt,  Hamburger Allee 2-10, 60486 Frankfurt

 

 

HE-ADD /3 Mayıs 2008 / "Hacı Bektaş Veli" konferanslarına çağrı

UNESCO 2009 yılınıHacı Bektaş Veli Yılı" olarak ilan etmiştir. Bu münasebetle Hacı Bektaş Veli'nin Türk Kültürü'ndeki yeri ve önemi konusunda bilgilenmek amacıyla konunun uzmanlarından Prof. Dr. FUAT BOZKURT ve Yrd. Doç. Dr. ALi YAMAN birer konferans vermeleri için Frankfurt'a davet ettik. Aşağıda ayrıntıları verilen  toplantımızda sizleri dostlarınızla birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

                 PROGRAM                   .                                Konuşmacı                                
15:00        Açış Konuşması                                            Salih Boğaç Güldere,            T.C. Frankfurt Başkonsolosu

15:05
       Sunuş Konuşması                                        Mahmut Telli,                           Hessen Eyaleti ADD Başkanı

15:15
      „Hacı Bektaş Veli Örneğinde                         Yrd. Doç. Dr. Ali Yaman          Abant izzet Baysal Üniversitesi
                Türk Kültürü'nde Süreklilik Öğeleri"                                                            Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi  

16:00   
    „Gözlemlerle Hacı Bektaş                              Prof.  Dr. Fuat Bozkurt           Akdeniz Üniversitesi
                  Veli Yorumu ve Atatürk"                                                                                Türk Dili Bölümü Başkanı
                 
16:45        Ara    
17:05       Sorular ve yanıtlar    
18:00       Kapanış    

Tarih:   3 Mayıs 2008 Cumartesi  günü, Saat 14:30'dan itibaren giriş
Yer:      Marriott Hotel Frankfurt,  Hamburger Allee 2-10, 60486 Frankfurt

HE-ADD /3 Mayıs 2008 / "Hacı Bektaş Veli" konferanslarına çağrı

UNESCO 2009 yılınıHacı Bektaş Veli Yılı" olarak ilan etmiştir. Bu münasebetle Hacı Bektaş Veli'nin Türk Kültürü'ndeki yeri ve önemi konusunda bilgilenmek amacıyla konunun uzmanlarından Prof. Dr. FUAT BOZKURT ve Yrd. Doç. Dr. ALi YAMAN birer konferans vermeleri için Frankfurt'a davet ettik. Aşağıda ayrıntıları verilen  toplantımızda sizleri dostlarınızla birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

                 PROGRAM                   .                                Konuşmacı                                
15:00        Açış Konuşması                                            Salih Boğaç Güldere,            T.C. Frankfurt Başkonsolosu

15:05
       Sunuş Konuşması                                        Mahmut Telli,                           Hessen Eyaleti ADD Başkanı

15:15
      „Hacı Bektaş Veli Örneğinde                         Yrd. Doç. Dr. Ali Yaman          Abant izzet Baysal Üniversitesi
                Türk Kültürü'nde Süreklilik Öğeleri"                                                            Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi  

16:00   
    „Gözlemlerle Hacı Bektaş                              Prof.  Dr. Fuat Bozkurt           Akdeniz Üniversitesi
                  Veli Yorumu ve Atatürk"                                                                                Türk Dili Bölümü Başkanı
                 
16:45        Ara    
17:05       Sorular ve yanıtlar    
18:00       Kapanış    

Tarih:   3 Mayıs 2008 Cumartesi  günü, Saat 14:30'dan itibaren giriş
Yer:      Marriott Hotel Frankfurt,  Hamburger Allee 2-10, 60486 Frankfurt

 

 

HE-ADD /13 Nisan 2008 / SABiH KANADOGLUnun konferansina çagri

Değerli Atatürkçüler,

Hak, hukuk ve adalet gibi kavramlar hepimizi yakından ilgilendirmektedir. Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası hukuk sistemimizin temelini oluşturur ve devletimizin düzenini belirler. Yakın tarihimizdeki çalkantılar anayasamızda da izler bırakmıştır. Anayasa çok duyarlı bir konudur ve takiye kaldırmaz, aksi halde toplumsal huzursuzluk ve çalkantılara yol açabilir. Anayasa uzmanları arasında da ne yazık ki tam bir görüş birliği yoktur. Küreselleşme dediğimiz olay, daha doğrusu olaylar dizisi, dünyadaki politik oluşumları etkilerken kendi ayakları üstünde durmakta zorluk çeken ülkeleri de fazlasıyla sarsmaktadır. Son yıllarda ülkemizde görülen gelişmelere bu açıdan da bakmak herhalde fazla yanlış olmayacaktır.

Bu bağlamda, anayasamızın özüne uygun bir şekilde uygulanması, iktidar partisince yapılması düşünülen anayasa değişiklikleri ve yeni anayasa konusunda bilgilenmek amacıyla, 2001 ve 2003 yılları arasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak devletimize hizmet etmiş olan Sayın SABIH KANADOĞLU'nu bir konferans vermesi için Frankfurt’a davet ettik. Aşağıda ayrıntıları verilen toplantımızda sizleri dostlarınızla birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

                 PROGRAM                   .                    Konuşmacı                                
15:00        Açış Konuşması                                Salih Boğaç Güldere,            T.C. Frankfurt Başkonsolosu
15:05        Sunuş Konuşması                             Mahmut Telli,                          Hessen Eyaleti ADD Başkanı
15:15        "Güncel Anayasa Sorunları"             Sabih Kanadoğlu             Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı
16:15        Ara    
16:35        Sorular ve yanıtlar    
17:35        Kapanış    

Tarih:    13 Nisan 2008 Pazar günü, Saat 14:30'dan itibaren giriş
Yer:      Marriott Hotel Frankfurt,  Hamburger Allee 2-10, 60486 Frankfurt

Saygılarımızla,
Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği
Yönetim Kurulu adına

Alpaydın Saatçi
Genel Sekreter

 

 

 

3 şubat 2008 / Uluç Gürkan'ın Konferansı

Bulanık suda balık avlamanın ilk adımı suyu bulandırmaktır. Bunun politikaya tercümesi, kargaşa ortamı yaratmak veya yangına körükle gitmektir. Bazıları bu konunun uzmanıdırlar ve ilk önce kargaşanın fikir bazında altyapısını hazırlarlar ve konuyu ince ince işleyip dokuyarak eylemlere dönüştürme başarısını gösterirler. Tarih dediğimiz insanlık hafızası, bu tip entrikalarla doludur.

Diğer bir deyişle, sömürü amaçlı, çatışma tezine dayanan, savaş içerikli projeler dünya döndükçe gündemden belki de hiç düşmeyecektir. Buna karşılık 20. yüzyılda Mustafa Kemal Atatürk gibi yüksek bir deha „Yurtta sulh, cihanda sulh!“ diyerek bütün dünyayı barışa çağırmış ve bunu kısacık ömründe Türkiye’nin yakın çevresinde başarıyla uygulayabilmiştir. Yunan Başbakanı Venizelos’un 1934 yılında Atatürk’ü Nobel Barış ödülüne aday göstermesi bunun en güzel bir kanıtıdır.

Atatürk, Türkiye’de gerçekleştirdikleriyle dünyaya örnek olmaktadır. Bugün olduğu gibi yarın da, Atatürk’ten öğreneceğimiz çok şeyler olacaktır. Barışa katkıda bulunmak Atatürkçü düşünce sisteminin doğal bir sonucudur. Bu bağlamda, Atatürk’ün söylem ve eylemlerini Sayın ULUÇ GÜRKAN ile irdelemek amacıyla, aşağıda ayrıntıları verilen  toplantımızda sizleri dostlarınızla birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

                 PROGRAM                   .               Konuşmacı                                   .
15:00        Açış Konuşması                            Salih Boğaç Güldere,       T.C. Frankfurt Başkonsolosu
15:10        Sunuş Konuşması                         Mahmut Telli,                    Hessen Eyaleti ADD Başkanı
15:20        „Atatürk’ü 21. Yüzyıla Taşımak”    Uluç Gürkan,                      TBMM eski Başkan Yardımcısı ve
                                                                                                                    eski Ankara Milletvekili
                                                                                                                                                                                 
16:50        Ara    
17:20        Sorular ve yanıtlar    
18:20        Kapanış    

Tarih:    3 şubat 2008 Pazar günü, Saat 14:30‘dan itibaren giriş
Yer:      Marriott Hotel Frankfurt,  Hamburger Allee 2-10, 60486 Frankfurt

Saygılarımızla,
Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği
Yönetim Kurulu adına

Doç. Dr. Alpaydın Saatçi
Genel Sekreter

 

8 Kasım 2007/ Prof. Dr. ÜSTÜN DÖKMEN'ın Konferansı

Değerli Atatürkçüler,                                                                                               

        TRT televizyonlarındaki  „KÜÇÜK ŞEYLER“ programından ve ayrıca derneğimizin konuğu olarak 31 Ekim 2004 ve 21 Mayıs 2006 ’da Frankfurt’ta Parkhotel’de verdiği konferanslardan da tanıdığınız Prof. Dr. Üstün Dökmen’ i yeni bir konferans vermek üzere Frankfurt’a davet ettik. 08 Kasım 2007 Perşembe günü saat 19.30’da başlayacak olan bu toplantımızda sizleri dostlarınızla birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

              PROGRAM                       Konuşmacı
19:30    Açış Konuşması                Mahmut Telli
19:40    Yaşama Yerleşmek          Prof. Dr. Üstün Dökmen (Psikolog, şair-yazar)
                                                      Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi
21:10    Kapanış    

Tarih: 8 Kasım 2007 Perşembe günü, Saat 19:30‘da
Yer:      Frankfurt Türk-Alman Klübü, Strahlenbergerstr. 129, 63067 Offenbach

Saygılarımızla,
Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği
Yönetim Kurulu adına

Alpaydın Saatçi
Genel Sekreter

 

 

KONFERANSA ÇAĞRI  Prof. Dr. Mümtaz Soysal

Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 84 üncü kuruluş yıldönümü yaklaşırken geleneksel Cumhuriyet konferansımızda 14 Ekim 2007 PAZAR günü saat 15:30 da  Frankfurt Marriott Hotel’de yine birlikte olacağız.

Bu yılki konuğumuz Cumhuriyet gazetesi yazarlarından, T. C. Dışişleri eski Bakanı ve  Anayasa Profesörü Sayın Dr. Mümtaz Soysal.  Sayın Prof. Dr. Soysal bu konferansta Cumhuriyet mitingleri, 22 Temmuz seçimleri ve yeni Anayasa değişiklikleri sonrası Türkiye’nin nereye gidebileceğini irdeleyecek ve bu konulardaki sorularımızı da yanıtlayacak.  Bir fikir jimnastiği halinde geçecek olan bu konferansımızda sizleri dostlarınızla birlikte aramızda görmek istiyoruz.
 

  

  PROGRAM 

  Konuşmacılar

 15:30

  Açış Konuşması

  Salih Boğaç Güldere
  T. C. Frankfurt Başkonsolsu

 15:45

 Sunuş Konuşması

  Mahmut Telli
  HE-ADD Başkanı

 16:00

 Türkiye Nereye Gidebilir?

  Prof. Dr. Mümtaz Soysal
  T. C. Dışişleri eski Bakanı ve
  Cumhuriyet Gazetesi Yazarı

 17:00

  Ara

 

 17:20

  Sorular ve yanıtlar

 

 18:30

  Kapanış

 

 
Tarih: 14 Ekim Pazar günü saat 15:00 den itibaren giriş
Yer: Frankfurt Marrıott Hotel, Homburgerallee 2-10, 60486 Frankfurt

 

 

Prof. Dr. Esat Arslan ve Prof. Dr. Hüseyin Bağcı konferansı

Son sıralarda yurdumuzda ve yakın çevremizde ortaya çıkan kritik gelişmeler, Türkiye’nin bazı komşularıyla ve müttefikleriyle olan ilişkilerini gözden geçirmesini ve bunun ışığında yeni politikalar belirlemesini ve bu politikaları kararlılıkla uygulamasını gerektirmektedir. Özellikle ülkemizin çıkarları söz konusu olduğunda Türkiye, seyirci değil, belirleyici olmak durumundadır. Yurdunu seven ve insanlarının refah ve mutluluğunu isteyen herkesin bu görüşte olduğuna şüphe yoktur. Lakin, kurtlar sofrasında hakkını alabilmek, güçlü olmayı ve gücünü akıllıca kullanma cesaret ve becerisini gerektirir.

Bu bağlamda ülkemizi yakından ilgilendiren son gelişmeleri ve izlenmesi gereken politikaları konunun uzmanlarıyla irdelemek amacıyla aşağıda ayrıntıları verilen toplantıyı düzenliyoruz. 09 Haziran 2007 Cumartesi günü saat 15.00’te başlayacak olan bu toplantımızda sizleri dostlarınızla birlikte aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

PROGRAM                                                        Konuşmacı                                                        

15:00     Açış Konuşması                                    Salih Boğaç Güldere
                                                                            T.C.  Frankfurt Başkonsolosu

15:10     Sunuş Konuşması                                 Mahmut Telli
                                                                           Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı

15:20    “Güney Komşumuz Amerika”          Prof. Dr. Esat Arslan
                                                                            Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

16:10     „Türkiye AB ile Nereye gidiyor?”    Prof. Dr. Hüseyin Bağcı
                                                                            ODTÜ Uluslararası ilişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve
                                                                            halen Bonn Üniversitesi’nde Konuk Öğretim Üyesi

17:00 
   Ara

17:30    Sorular ve yanıtlar

18:30    Kapanış

Tarih:   09 Haziran 2007 Cumartesi günü, Saat 14:30‘dan itibaren giriş
Yer:    Le Méridien Parkhotel ,  Wiiesenhüttenplatz 28-38, 60329 Frankfurt 

 

 

 

Gençlerle Lüksemburg Gezisi /21 Nisan 2007

Hessen Eyaleti Atatürkcü düsünce dernegi, üniversite ve yüksek okullarda okumakta olan genc akademisyen üyeleri icin Lüksemburg'a kültürel bir gezi düzenledi. Frankurt, Darmstadt ve Worm’s üniversitelerinde okuyan secilmis basarili ögrencilerin katildigi gezinin temel amaclari:

·  Dernek üyesi olan aydin Türk genclerinin birbirleriyle tanismasini ve kaynasmasini saglamak

·  Aralarindaki birlik ve beraberligi tesvik etmek

·  Genclerin Türkiye ile olan baglarini güclendirmek ve yurt sevgilerini pekistirmekti.
 

Gezide gencler profesyonel tur rehberi esliginde Lüxemburg’un tarihi ve kültürel mekanlarini gezerek, Lüxemburg’un ekonomik ve politik önemi konusunda önemli bilgiler edindiler.

Genclerin bu kültürel gezilerini T. C. Frankfurt Baskonsoloslugu da destekledi. Gecen yilki kültür gezisine yardimci konsolos Umut Acar katilmisken bu yilki geziye de yardimci Konsolos Güclü Kalafat katildi.  

Baskan Mahmut Telli’nin ugurladigi HE-ADD’li türk gencleri yol boyunca eglenceli ve kültürel zenginlikli bir gün gecirdiler.  

HE-ADD Yönetim kurulu üyesi ve genclik kolu sözcüsü Feridun Bek Türk Genclerin Almanya’daki Lobilesmesinin gerekliligi konusundaki konusmasinda asagidaki mesaji verdi “Yurt disinda yasayan gencler olarak sivil toplum örgütlerinde biraraya gelmek ve aktif olarak calismak Türk kimligimizi basarili kilmamiz icin cok önemlidir. Almanya’da yasayan belli basli azinliklarin lobilesmesi ve birbirlerini özellikle is hayatinda desteklemesi bize örnek olmalidir. Bizlerde onlar gibi lobilesmeli ve bizden sonra gelecek olan genclere is hayatlarinda basarili olmalarina örnek olmaliyiz ve gerekli destegi vermeliyiz. O nedenle hep birlikte yeni egitim ve kültürel projeler olusturmali ve basariyla sonuclandirmaliyiz. HE-ADD Genclik kolu olarak bizimle calismak isteyen yeni arkadaslari gönülden destekliyoruz”.

Daha sonra söz alan T.C. Frankfurt Baskonsoloslugu Muavin Konsolosu Güclü Kalafat Üniversiteli gencligin Almanya’daki sorunlari ve genclerin Almanya’da daha basarili olmasi icin yapmasi gereken hususlara deyindi.

Lüxemburg’da genclerimizi karsilayan T.C. Lüxemburg Büyük Elciligi sorumlu Konsolosu Duygu Feriba Hokkaci’da Lüxemburg Hükümetinin Türkiye’ye ve Türkiye’nin Avrupa Birligine girmesine iliskin fikirlerini beyan etti.

Darmstadt Türk Ögrenci dernegi TAK ve Frankfurt Türk Ögrenci Dernegi ITEA'nin baskanlari ve üyeri de geziye katildilar. Dernek sorumlulari ve dernegimizin üyeleri Mustafa Erciyas ve Fehmit Altin üniversite ögrencilerinin beraber hareket etmelerinin önemini dile getirdirler.

Gezi dönüsü gencler üniversite sorunlarini dile getirdiler ve muavin konsolos Güclü Kalafat genclerin sorularini cevaplandirdi. HE-ADD gezilerininde adeti olarak herkes geziyi bir mars veya sarki veya siir okuyarak tamamladi. Genclik sözcüsü Feridun Bek gezide yapilan kültürel oyunlarda basarili olan 20 gence kitap hediye etti. Gezide cok eglenen gencler Mayis 2007’de bir piknikte tekrar bulusmayi kararlastirdi.

HE-ADD Genclik kolu gezileri cok ragbet görmektedir. Gecen yillarda oldugu gibi bu yil da geziye cok büyük ragbet oldu ve 49 kisilik otobüsün gezi biletleri haftalar öncesinden rezerve edildi. Son yapilan Berlin ve Strassburg gezilerine de cok ragbet olmustu. Bir sonraki gezi Ekim 2007’de planlanmaktadir.

HE-ADD Genclik sözcüsü Feridun Bek 2007 yilinda gencleri gezi, aksam yemekleri ve diger toplantilarla biraraya getireceklerini belirtti.  

Yeni HE-ADD gezileri ve dernek etkinlikleri hakkinda daha fazla bilgi almak www.he-add.org sayfasina girilebilir veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine email yazilabilir.

 

 

MEVLANA: Aşkın Coşkusu /Prof. Yıldız Kenter &Prof. Dr. Talat Halman/ 11 Mart 2007

13. yüzyıl Anadolusunun ve yüzyılların büyük sufi düsünür ve şairi Mevlana Celaleddin Rumi ’nin 800. doğum yılı nedeniyle UNESCO tarafından 2007 Mevlana Yılı olarak ilan edilmiştir.
Bu bağlamda dünyaca ünlü, saygıdeğer Prof. Yıldız Kenter ve Prof. Talat Halman ’ı Mevlana konusunda ortak bir konferans vermek üzere Frankfurt’a davet ettik. 11 Mart Pazar günü, saat 13:00’te Frankfurt Marriott Hotel’de başlayacak olan bu konferans ve Sema Gösterisinde sizleri, dostlarınızla birlikte aramızda görmekten büyük mutluluk duyacagız.

PROGRAM AKISI

13:00 Açış Konuşması
Salih Boğac Güldere, T.C. Frankfurt Başkonsolosu

13:10 Sunuş Konuşması
Atatürk ve Mevlana, Mahmut Telli, HE-ADD Başkanı

13:20 MEVLANA: Aşkın Coşkusu
Prof. Yıldız Kenter, Prof. Talat Halman

14:20 Sema Gösterisi
Neyzen Kutay şahinalp ve Semazen Nuri Ergenekon  (Mevlevis of Amerıca)

14:35 Kapanış

Tarıh: 11 Mart 2007 Pazar , Saat 13:00’de  ( Dikkat 15:00 değil! )
Konuşmacıların ve sanatcıların programlarından ötürü tam saat 13:00’te başlayacağını önemle duyururuz.
Yer: Marriott Hotel, Hamburger Allee 2-10, 60486 Frankfurt

Davetiyeyi PDF formatında indirmek için klayın

 

 

 

Atatürkün Hukuk Devrimi /7 Kasım 2006

T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu ve Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği, Mustafa Kemal Atatürk’ün 125. doğum yılı münasebetiyle düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Gülnihal Bozkurt’un konuşmacı olarak katılacağı “Atatürk’ün Hukuk Devrimi” konulu bir konferans düzenlemisdir.

Konferans Konusu    : “Atatürk’ün Hukuk Devrimi
Konuşmacı                : Prof.Dr.Gülnihal Bozkurt
                               Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Tarih                         : 7 Kasım 2006, saat 19.30

Yer                           :  Le Meridien Park Hotel Frankfurt / Europasaal
                                   Wiesenhüttenplatz 28-38,  60329 Frankfurt am Main

 

 

Popüler Kültür /Sunay Akın /07 Ocak 2007

2007 yılının ilk etkinliği olarak programımızda şair Sunay Akın’ın popüler kültür içerikli sunumu var.

Şair, yazar, “Istanbul Oyuncak Müzesi” kurucusu ve sahibi ve bütün bunların yanında tek kişilik sunumlarıyla çok sevilen bir gösteri sanatçısı olan Sunay Akın, bizdeki sunumunda, uzun yıllardır araştırıp ortaya çıkardığı, insana ait bir çok öyküyü anlatacaktır.

 

 

HE-ADD Genel kurul'u sonuçları /22 Ekim 2006

HE-ADD Genel kurul'u 22.10.2006'de Frankfurt Türk Kültür Merkezinde çok pozitif bir ortamda, başarılı bir sekilde tamamlanmıştır. Seçim sonuçları aşagıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu
Mahmut Telli (Başkan)
Gültekin Türeli (Başkan yardımcısı)
Dr. Alpaydın Saatçi (Genel Sekreter)
Nilgün von Wallenberg (Halka ilişkiler sorumlusu)
Sevil Ayberk (Sayman)
Feridun Bek (Genclik Sözcüsü)
Hüseyin Yalçın (Internet Sayfası Sorumlusu)
Engin Aksur (yedek üye)
Emine Csortos (yedek üye)
Mübeccel Akşit (yedek üye)

 

Cumhuriyet Bayramı Konferansı /29 Ekim 2006

Cumhuriyet Bayramımızın 83. yıldönümünü bu sene konferanslar eşliginde kutlamak arzusundayız. Konferans programımız aşagıda belirtilmiştir. 29 Ekim 2006 Pazar günü saat 15:30’da Frankfurt’ta Marriott Hotel’de başlayacak olan bu konferansımızda sizleri dostlarınızla birlikte ar

 

Adres
Frankfurt

 

Harita


 

Tüm Tarihler


  • Başlangıç 07 Ocak 2007 13:00 bitiş 01 Şubat 2009 13:00

iCagenda kullanmaktadır

Joomla templates by a4joomla