Atatürk devrimleriyle çağdaş uygarlığa geçişimizi sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, ulusal egemenliğin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne dayanmaktadır.

Halk oylamasına sunulan Anayasa değişiklik paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Cumhuriyet’in denetim ve yasama organı olmaktan çıkartacak, Anayasa’da belirlenen parlamenter rejimi ortadan kaldıracaktır.

Getirilmek istenen değişiklik, Avrupa Konseyi’nin ana sözleşmesindeki kuvvetler ayrılığı ilkesine açıkça aykırıdır, ülkemizi çağdaş dünyadan koparacaktır.

En geri kalmış ülkelerde bile benzeri olmayan ve güçler dengesini ortadan kaldıran bir “tek adam” sistemi dayatılmak isteniyor.

Hukukçulara göre bu biçimi ile (yani torba yasa ile) halk oylamasına sunulması şeklen de geçersiz olan bu Anayasa değişikliği kabul edilemez. 

Hessen Eyaleti Atatürkcü Düsünce Dernegi olarak, Cumhuriyetin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğünü ve laik, sosyal hukuk devletini korumak için, Türk toplumunu geriye götürecek, çağdaş dünyadan uzaklaştıracak, Ulus-Devlet yapısını tehlikeye düşürecek ve Türk ulusunu Atatürk devrimlerinden koparacak bu dayatmayı reddediyor, tüm duyarlı, yurtsever vatandaşlarımızı H A Y I R  demeye, Atatürk Cumhuriyetine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Hessen Eyaleti Atatürkcü Düsünce Dernegi Y.K.

Joomla templates by a4joomla