Alaattin UCA, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Karaman.
Kaynak: KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 19 (33):151-162,2017

Özet
Atatürk  ilkeleri  Türk milletinin birlik  ve  beraberliğini  sağlayan  en  önemli  unsurlardan  biridir.  Cumhuriyetçilik,  Milliyetçilik,  Halkçılık,  Laiklik, Devletçilik ve İnkılâpçılık olarak nitelendirilen bu kavramların hepsi Türk milletinin çimentosu veharcıdır. Bunların her biri Türk milletinin dünyada saygın toplumlar arasında yer almasına katkıda bulunmuştur.
Atatürk  ilkeleri  sayesinde  Türk milleti çağdaş bir toplum olmuştur. Bu ilkeler doğrultusunda yeni bir devlet kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti adıyla kurulan bu devlet çağdaş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Türkiye’de millet kendi kendini yönetmektedir. Irkçılık yoktur. Türk milleti sınıfsızdır. Dini inançlardan dolayı insanlar arasında ayrım yapılmaz. Devlet ekonomik faaliyetlere katılır ve özel sektörü de korur. Türk milleti yeniliklere açıktır. Bu ülkenin sınırları içinde yaşayan bütün insanlar hür ve eşittir.
Bunları Atatürk ilkeleri sağlamıştır.


What Atatürk Principles Brought To Turkish Nation?

Abstract
Atatürk principles are one of the most important elements which they ensures Turkish nation’s national unity and solidarity. All of the concepts known as republicanism, nationalism, populism, secularism, statism and reformism are basic building materials for Turkish Nation. Each of them contribute to Turkish Nation to settle among to respectable society in the world.
Turkish  Nation  succeed  to  be  a  contemporary society  with  help  of  these  Atatürk  principles.  They  established  a  new  community  according  to  these principles. This state’s name is Republic of Turkey and this state is a contemporary, democratic, secular and social law state.
People  directs themselves  in Turkey. There is no racism. Turkish Nation has no class. One person doesn’t exclude another person because of his or her regional  thought.  State  supports  economical  events  and  protects  private  sector.  Turkish  people  are  open-minded  for  new  ideas.  All  the people  who  live  in Turkey is free and equal.

The reason of these is Atatürk principles.

YAZININ DEVAMI

Joomla templates by a4joomla