Yazdır

Sözde Ermeni “Soykırımı” iddialarının 100. yıldönümü nedeniyle, Ermeniler yoğun bir propaganda faaliyetine girmiş durumdalar. Öte yandan Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yüksek Dairesi önünde Perinçek-İsviçre duruşması görülecek önümüzdeki 28 Ocak’ta.
Peki, Perinçek-İsviçre duruşmasının önemi nerden kaynaklanıyor?
Ermeni tezini savunanlar, Osmanlı İmparatorluğu‘nun son döneminde savaş ortamında yaşanan olayları, “soykırım“ olarak nitelemenin uğraşını vermekteler. Ama bu dayatmanın hukuki bir dayanağı yoktur. Çünkü bununla ilgili tanınmış bir suç mahkemesinin herhangi bir yargı kararı yoktur. Bu yönde alınmış siyasi nitelikli parlamento ve meclis bildirileri uluslararası ceza hukuku açısından hiçbir bağlayıcılığı yoktur. “Ermeni soykırımı” iddiaları ile yapılmak istenen algı operasyonu, Alman Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımını ortaya atarak birbirleriyle ilgisi olmayan iki farklı tarihi olguyu karşılaştırmaya yöneliktir.

Görülen davada, sözde “Ermeni soykırımı” iddialarına ve tartışmalarına yeniden girilmesiyle, siyasi platforma taşınacağından, davanın hukuksal zemini ortadan kalkacaktır ve dolayısıyla objektif inandırıcılığı kalmayacaktır. Soykırım teriminin, “kanıtlanması zor, dar kapsamlı hukuksal bir kavram” olarak, bu dava çerçevesinde tarihçilerin uzmanlık alanına bırakılması gerekmektedir.

Bilimsel çevrelerce değişik yönlerden değerlendirilen ve tartışmaya açık olan 1915 olaylarını “soykırım” olarak kabullenmeyerek sorgulamak nasıl suç sayılabilir? Siyasi baskılar ve hesaplar sonucu ortaya atılan “soykırım” iddiasini geri çevirmek ve bu suçlamayı redetmek hangi gerekçeyle ırkçılık ya da kin ve nefret söylemi olabilir?
„Soykırım olmamıştır” görüşünü, tarihsel belgelere ve kaynaklara dayandırarak ifade etmek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10’uncu maddesinin kapsamına girdiği açıktır. Kendisini gelişmiş ve medeni bir ülke sayan İsviçre’nin tartışmaya açık olan bu konuda Türk tezini savunanları cezalandırak ifade özgürlüğünü ihlal etmektedir. Davanın önemi de işte tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. AİHM, kendisinin kabul ettiği temel değer yargılarını ve demokrasi standartlarını savunmak durumundadır.
Bizler, Almanya’nın Hessen Eyaleti’ndeki Türk toplumunu temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak “Dialog für Frieden” derneği başkanı Dr. Ali Söylemezoglu’nun çağırısı üzerine belirlenen soykırım suçlamalarına yönelik eylem birliğini desteklemekteyiz.
Eylem birliğinin başlıca adımlarını saymak gerekirse:
1.    Ermeni soykırımı suçlamalarına karşı Avrupa’daki Türk kamuoyunun, özellikle de gençlerin bu konuda bilgilendirilmesi.
2.    Bu suçlamaların temelsizliğini ortaya koyan Almanca ve Türkçe yayınların hazırlanması, konferansların düzenlenmesi.
3.    28 Ocak 2015’te Perinçek - İsviçre davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde geniş katılımlı yürüyüs ve gösteri düzenlenmesi.
4.    Ermenistan’ın Azerbaycan’a hücum ederek Hocalı katliamını yaptığı ve Azerbaycan topraklarını işgal ettiği tarih olan 21 ve 22 Şubat günlerinde dünyanın her yerinde Ermenistan temsilciliklerine siyah çelenk bırakılması, Azerbaycan temsilciliklerinine ise dayanışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi. Katledilen diplomatlarımızın ve 1992’de Azerbaycan’da Ermeniler tarafından yapılmış olan katliamların fotoğraflarıyla Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde sergiler düzenlenmesi.
5.    15 Mart 1921’de Talat Paşa’nın bir Ermeni suikastçi tarafından katledilmesini ve ASALA tarafından katledilen diplomatlarımızı anmak üzere 15 Mart 2015 günü Berlin’de merkezi bir yürüyüş düzenlenmesi.
6.    Ermeniler tarafından 24 Nisan gününde temsilciliklerimiz önünde yapılacak protesto mitinglerine karşı dünyanın her yerinde Başkonsolosluk ve Elçiliklerimizin önünde yığınsal olarak bayrak nöbeti tutulması.
Bu meselenin Avrupa’daki bütün vatanseverlerin sahip çıkması gereken bir konu olması itibariyle tüm destek veren kişi, kurum ve derneklerle beraber hareket etmek zorundayız. Bunun bilincindeyiz ve önümüzdeki süreçte bu eylem birliği kapsamında planlanan eylem ve etkinliklerde gücümüzü ortaya koymakta kararlıyız.

Eren Tiryaki
Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı

www.mustafakemal.de
www.facebook.com/HessenADD
Almanya, 14 Ocak 2015