Bu sorunun cevabı, anadilimiz Türkçe’nin Almanya’da en çok konuşulan yabancı dil olarak hangi düzeyde konuşulduğu, okutulduğu, geliştirildiği ve yaşatıldığına bağlı. Almanya’da yerleşik Türk toplumunca anadilimiz önemsenip sahiplenilmiyorsa, genç kuşaklara yeterince öğretilmiyorsa, Türkçe yayınlar ve kitaplar neredeyse hiç okunmuyorsa, sadece dilimiz değil toplum olarak geleceğimiz tehlike altındadır demek daha doğru olur. Hessen Eyaleti Kültür ve Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre 2015/2016 öğretim yılında 100 Türkçe öğretmeni kadrosuyla yaklaşık 8 bin öğrenciye Türkçe anadil dersi verilmiş. Eyalet bazında 180-200 bin Türk ve Türk kökenli insanın olduğunu varsayarsak Türkçe anadili dersine katılım oranının çok düşük kaldığını tespit etmek durumundayız.

Bu aşamaya birden gelinmedi aslında. Hessen eyaleti nezdinde 2000/2001 döneminde yapılan eğitim düzenlemesi değişikliğiyle anadil dersleri zorunlu ve notlu olmaktan çıkarıldı. Daha önceleri karneye ve sınıf geçmede etkili olan Türkçe dersi anlamını kaybetmiş oldu. Bu yeni düzenlemeyle eş zamanlı olarak emekliliğe ayrılan Türkçe öğretmenlerinin yerine yeni atamalar yapılmamaya başlandı. Dolayısıyla her sene öğretmen kadrosu gittikçe küçüldü. Sınıflar birleştirilmek zorunda kalınınca veliler çocuklarını kendi mahallerindeki okullar yerine uzaktaki okullara göndermek zorunda kaldı.
Değersizleştirilen ve bir yandan da katılımı zorlaştırılan anadil derslerine ilgi azaldı ve bu kısır döngü sonucunda Türkçe dil dersi gören öğrenci sayısı 8 bin kadar çok düşük bir sayıya düştü.
Bu korkutucu istatistik, kutsal hazinemiz olan Türk dilinin gittikçe önemsizleştirildiği ve birkaç nesil sonra tamamen kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını göstermektedir.

Türkçe olmazsa ne olur? Türk toplumunu nasıl etkiler?
Anadil, bireysel kimliğimizin oluşmasında, sağlam bir temele oturmasında çok önemli bir rol oynar, çocuklarımızda temel kişiliğin gelişmesine neden olur. Atatürk’ün sözleriyle Türk Milleti için kutsal bir hazine olan Türk diline sahip çıkmamız kaçınılmazdır. Ama görünen o ki, Alman politikacıların entegrasyon adı altında izlediği asimilasyon ve yıldırma politikası neticesinde kendi anadilini konuşamayan, Türk kültüründen uzak nesiller yetiştirilmeye çalışılıyor. Böylelikle Alman eğitim sisteminden geçen Türk çocuğu, anadilini öğrenemeyerek kendi benliğini, kimliğini ve kültürünü unutmuş oluyor.
Türk toplumunun kendi kültürünü devam ettirmesini engelleyen bu siyaset, evrensel hukuk kurallarına ve temel insan haklarına açıkça aykırıdır.

Eğer kampanyaya katılın tarzı bir çağrı yapmak isterseniz Türk toplumuna nasıl seslenmek istersiniz?
Atatürk’ün dilimiz ile ilgili sözlerini hatırlamamız lazım.
"Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin."
"Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz."
"Gaye, bugünkü ve yarınki Türk’ün medeniyetini kucaklayacak en güzel ve en ahenkli Türkçe’dir."

Anadilini iyi öğrenmiş bir çocuğun kendine güveni ve saygısı artar, kimlik bunalımına girmez ve içinde bulunduğu topluma daha iyi uyum sağlar. Başka dilleri de daha hızlı ve daha başarılı bir şekilde öğrenir.
Kendi anadiline hakim olan gençler, meslek seçiminde ve iş aramada Alman sınıf arkadaşlarından en az bir dil daha bildikleri için ve üstelik bu dilin dünyada en çok konuşulan dillerin birisi olmasıyla avantajlı olurlar...
Gelinen bu tehlikeli aşamada, uyanık olma ve bu en değerli varlığımızı, en değerli hazinemiz olan Türk dilini koruma zamanı gelmiştir.
Velilerimizi bilinçli olmaya çağırıyor çocuklarının anadil eğitim hakkını tüm engellemelere rağmen aramalarını tavsiye ediyoruz. Bu bağlamda başlatılmış olan söz konusu imza kampanyasını olumlu bir adım olarak görüyoruz.
Orta ve uzun vadede Türk toplumunun örgütlü hareket etmesi ve özellikle öğretmenlerimizin etkin bir güç birliği sağlaması gerektiğine inanıyoruz.

Saygılarımla
Eren Tiryaki
Hessen Eyaleti Atatürkçü Düşünce Derneği

Joomla templates by a4joomla